Slik blir det

Hovedgrepene i ombyggingen er å øke arealer til scene, sal og artistgarderober, forbedre tilkomsten til konsertsalen og oppgradere garderobe- og toalettfasiliteter for publikum, artister og teknisk stab.

Lokalene på USF gir kulturhuset sjel og særpreg, men de begrenser også muligheter og fleksibilitet i forhold til arrangementer.

Røkeriet har tidligere vært industrilokale og allaktivitetshus for ungdom. USF overtok lokalet i 1995 og gjorde noen nødven- dige tilrettelegginger.

Lokalet har vært i bruk kontinuerlig helt til nå.
Det er slitt og bærer preg av provisoriske løsninger. Garderobe- og arbeidsforholdene for artister og teknisk stab er mangelfulle, tildels svært dårlige.

Nå snur vi retningen på selve konsertsalen 90 grader (se rødt felt). På den måten økes bredden på publikumsrealet fra 7,4 m til 12 meter i hele salen. Den store industripipen som tidligere stengte for sikten mot scenen kommer nå i bakkant av lokalet. Med dette grepet oppnår vi å få et søylefritt lokale på 14 x 33 meter, og i tillegg får vi store sidearealer til servering, teknisk område og bakscene.
Hovedaksen gjennom huset blir ryddet og rettet opp, og Røkeriet får en bred inngang for publikum (se oransje felt).

Som festivalhus er det viktig at vi har god transportlogistikk mellom scenene. Derfor blir Studio USF knyttet til Røkeriet gjennom en trapp som også gir adgang til to nye dansesaler/småscener og balkong til konsertsalen.

Hele konsertsalen og tilstøtende arealer kan deles opp i tre mindre lokaler med flyttbare foldevegger. Lokalene kan møbleres til stående publikum, konferanse eller bankett, ev. som vrimlearealer til ulike arrangementer.

Bredere omtale og presentasjon av prosjektet finnes i heftet med mulighetsanalysen. Last ned Mulighetsanalysen 2008, pdf.

Reklame