Organisasjon og finansiering

ORGANISASJON OG FINANSIERING

Stiftelsen Kulturhuset USF har gjennom lang tid arbeidet for å utvikle arealer til produksjon og formidling av kunst- og kulturuttrykk. USF arbeidet lenge for å oppføre et nybygg på nabotomten i sør (Domino USF), men det viste seg at en ny konsertsal ikke kunne la seg realisere der. Planene for nybygget ble lagt på is, vi snudde fokus og undersøkte mulighetene for å bygge om de eksisterende lokalene.

Bakgrunnen for prosjektet var sammensatt:

  • Konsertsalen Røkeriet var et rått industrilokale i dårlig forfatning og med mangelfulle fasiliteter for publikum, artister og stab
  • Det var store lydlekkasjer fra konsertsalen til omkringliggende kontorer og ateliérer
  • USF som Bergens store festivalarena og kulturhus trengte en funksjonell og representativ hovedsal
  • En oppgradering av konsertsalen Røkeriet ville også medføre oppgradering av brannsikkerhet, publikums tilkomst, tekniske installasjoner, HMS-forhold, sanitæranlegg og logistikk ved store arrangementer
  • Bergen trengte en moderne konsertscene, skreddersydd for elektrisk forsterket musikk (rytmisk musikk) med kapasitet til 1200 stående publikummere, og til sammen mer enn 2000 publikummere til festivaler der flere scener er i bruk samtidig.

Arena USF-prosjektet er politisk forankret i bl.a. Stortingsmelding 21 «Samspill», Stortingsmelding 48, Bergen kommunes Kulturarenaplan og Bergen kommunes strategiske næringsplan.

Ressursgruppen som arbeidet i den innledende fasen bestod av representanter fra USF, Bergen Rockaktører BRAK, Nattjazz, AKKS, Vestnorsk Jazzsenter og Bergen Live.

Faggruppen som utarbeidet selve mulighetsanalysen som ble utført i 2008, bestod av byggteknisk konsulent fra Sweco, sivilarkitekter fra Cubus, brannteknisk rådgiver fra Branndokumentasjon & Sikring AS og prosjektleder Jon Tvilde fra USF.

Arena USF er et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Kommunen var tidlig på banen og signaliserte støtte til prosjektet. Totalt vil kommunen bidra med 29 millioner, Kulturdepartementet kr 30,8 millioner og Hordaland fylke har bevilget 13 millioner. Videre har prosjektet fått støtte fra Norsk Kulturråd, Musikkutstyrsordningen og Sparebankstiftelsen DnB Nor.

ARENA USF-PROSJEKTETS UTVIKLING

August 08: 300 000 av egne midler til mulighetsanalyse.
Cubus ble engasjert.

16 desember 20 08: 1 million fra Bergen kommune til forprosjektet.
Mars 2009: 800 000 fra Norsk Kulturråd til forprosjektet.
Juni 2009: 250 000 fra Hordaland fylke til forprosjektet.

Desember 2009: Fylkestinget vedtar å støtte Arena USF med 2 millioner i 2010 og
2 millioner i 2011.

Juni 2009: Søknad til Kulturdepartementet. Resulterte i hederlig omtale, men kom ikke inn på statsbudsjettet på første søknad.

Bergen kommune overfører 5 millioner som opprinnelig var avsatt til Domino USF til Arena USF prosjektet.

2011: Bergen kommune gir 2 millioner i 2011, og forplikter seg til å tildele i alt 24 millioner.

Vi starter detaljprosjektet i 2010, uten at detaljprosjekteringen er fullfinansiert. Dette er likevel mulig på bakgrunn av overføringen av Dominomidlene og at fylket stiller sin tildeling til fri disposisjon innenfor prosjektet. Firmaet Constructa bisto i forprosjektet med prosjektledelse. Selskapene Rambøll (prosjekterende) og Sweco (prosjektledelse) utfører detaljprosjekteringen. Nixmaster har utført arbeid med sceneteknikk og Branndokumentasjon og Sikring AS det branntekniske.

Juni 2010: Oppdatert søknad til Kulturdepartementet post 73, kap 320. Søknaden blir imøtekommet på den måten at staten svarer for 30,8 millioner med fast årlig tilskudd på post 78, kap 320 almene kulturformål. Innledningsvis med 2 250 000 for 2011 og 2 320 000 i 2012.

Detaljprosjekteringen blir ferdig i mai 2011. Offentlige anbud utlyst med frist 5. september.

Følgende kontrakter er tildelt:

Byggentrentreprise – Donar
VVS – ventilasjon og sanitær – Bravida
Elektro – Ing HansPedersen AS
Heis – Kone

Senere skal det tildeles kontrakter for utendørsarbeid. Det skal og gjennomføres prosjekt for utsmykking.

Anleggsstart 5. desember 2011.

Reklame