Snart ferdig med riving – nå skal det bygges

Nå er det lenge siden forrige post i underveisbloggen og mye har skjedd. Først og fremst er alle tidligere rominndelinger og søyler vekk, så nå ser vi tydelig konturene av den store konsertsalen.  De tidligere publikumstoalettene står for fall når Borggården skal utvides for å gi USF et presentabelt vrimleområde og adkomst til de ulike scenene. Mesteparten av rivingsarbeidet er unnagjort og nå er det bygging som gjelder. Lyddempingen er montert i store deler av taket, trapper til rømningsveier er støpt, i Røkeriets nye toalettareal er alle innstallasjonene på plass og den nye publikumsbalkongen er ferdig bygget.

På grunn av arbeidene i søndre del av Borggården er det ikke lenger gjennomgang fra parkeringsplass/tunnellen på sørsiden til Kafé Kippers. Leietakere i huset bruker inngang H til heisen som vanlig.

Bildet under:
Riveroboten er i gang med å hakke løs tegl, flis og støp fra tidligere toaletter. Den svarte døren bak til venstre fører ut til heisgangen. Ikke lett å kjenne seg igjen…
Bildet under:
Her ser vi sceneområdet, og mannen midt på bildet befinner seg omtrentlig der fremre scenekant kommer. Bildet er tatt fra langveggen omtrent midt i salen.