Under gateplan kan alt skje

Hovedvannledningen til USF-huset skal skiftes ut og legges om. Besøkende til USF er omdirigert til andre inngangsdører og vi håper at pilene leder dem på rett vei gjennom labyrinten av korridorer.                                                                                                   Nederst i hullet: Mads rørlegger dirigerer.
Og så er det snart tid for lunsj. Byggearbeiderne har innrettet seg fint med egen lunsjgrill!