Veldig stort og tungt

Så er tiden kommet da stålet skal på plass. Store dragere i stål skal opp i taket i den nye konsertsalen og pga. sikkerhetstiltak har folk i deler av østfløyen midlertidig flyttet til kontorbrakken. Under: Innlasting krever tid og forsiktighet.                                                   Under: Og slik ser det ut innenfor. En bjelke på plass, en annen på vent.                              Under: Nede i Røkeriet-området er siste skanse falt. Til venstre i bildet ligger nå Evy-rommet i grus; øvingsrommet som det tok svette, tårer og lure triks for å få bygget i 1996, omtrent på den tiden bystyret i Bergen skulle til å vedta at rockemiljøet i byen ikke skulle få tilskudd av noe slag. Men AKKS fikk til slutt betongbunkersen på plass, med god hjelp fra USF. De tre karene på bildet er Sindre Didriksen, Hallvard Nomeland og Jon Tvilde som vilt begeistret begynner å se konturene av sceneområdet i nye Røkeriet. DER er innlastingen, DER er scenekanten og DER er flygelgarasjen!