Bakgårdsarbeid

Nå er ganske mye av rivings- og grøftearbeid innvendig i Røkeriet-arealet gjort. Betongarbeidene for grunnplanet på Stallen er ferdig. Fremover nå er det tømmerarbeider på de nye toalettene ytterst i Borggården som skal gjøres, fundamentering i Røkeriet, riving av gulvdekket i bakgården og videre arbeid på Stallen.

Så er turen for riv og røsk kommet til bakgården utenfor Studio USF. Det som er gulv her, er tak på de gamle øvingsrommene. Her skal det bygges på en etasje så gulvet må vekk.
Under: Først kom disse to med riveroboten Brokk.
Under: Så kom denne kule typen med betongskjæreren.
Under: Betongskjæreren skal gå rundt alle kantene og skjære gulvdekket løst fra veggene.   Under: På samme tid – full aktivitet i kontorbrakkene, i god avstand fra hamring og skjæring.