Mye rør nå

Lenge siden forrige rapport nå. Det har vært mye såkalt «småarbeid» som ikke nødvendigvis er så synlig. Men mye rør er lagt på plass! På bildene over og under ser vi opplegget til det nye toalettanlegget i Røkeriet. Det blir plass til mange, heldigvis. Kapasiteten blir mer enn doblet. Det trengs, med 1000 mennesker innenfor dørene!

Under ser vi den nye baren i Røkeriet, i en veldig tidlig fase. Faktisk ser vi bare grøftene til røropplegget under baren, men med god fantasi…
Under: Utsikt fra et kontorvindu. Action work.
For å få plass til de nye toalettene ute i Borggården måtte vi ta en del av arealet i Visningsrommet. Det blir tilsvarende forskjøvet sånn at arealet for utstillinger og andre kunstarrangementer blir på noenlunde samme størrelse. På bildet under ser vi i retning fra  AKKS-gangen, tvers gjennom Lillian Dahles tidligere verksted og inn til Visningsrommet der taket monteres.