Snart gjennom

Nå er to tredeler av gulvdekket i bakgården løst. Bildet under er tatt 5 dager etter bildet med samme motiv i forrige post.                                                                                    Under: Dagligliv på USF for tiden: det dukker stadig opp en mann som skrur, bærer, river  eller måler noe. Her er rørleggeren som har okkupert kjøkkenet til jazzen, cinemateket og biff.

Bakgårdsarbeid

Nå er ganske mye av rivings- og grøftearbeid innvendig i Røkeriet-arealet gjort. Betongarbeidene for grunnplanet på Stallen er ferdig. Fremover nå er det tømmerarbeider på de nye toalettene ytterst i Borggården som skal gjøres, fundamentering i Røkeriet, riving av gulvdekket i bakgården og videre arbeid på Stallen.

Så er turen for riv og røsk kommet til bakgården utenfor Studio USF. Det som er gulv her, er tak på de gamle øvingsrommene. Her skal det bygges på en etasje så gulvet må vekk.
Under: Først kom disse to med riveroboten Brokk.
Under: Så kom denne kule typen med betongskjæreren.
Under: Betongskjæreren skal gå rundt alle kantene og skjære gulvdekket løst fra veggene.   Under: På samme tid – full aktivitet i kontorbrakkene, i god avstand fra hamring og skjæring. 

Mye rør nå

Lenge siden forrige rapport nå. Det har vært mye såkalt «småarbeid» som ikke nødvendigvis er så synlig. Men mye rør er lagt på plass! På bildene over og under ser vi opplegget til det nye toalettanlegget i Røkeriet. Det blir plass til mange, heldigvis. Kapasiteten blir mer enn doblet. Det trengs, med 1000 mennesker innenfor dørene!

Under ser vi den nye baren i Røkeriet, i en veldig tidlig fase. Faktisk ser vi bare grøftene til røropplegget under baren, men med god fantasi…
Under: Utsikt fra et kontorvindu. Action work.
For å få plass til de nye toalettene ute i Borggården måtte vi ta en del av arealet i Visningsrommet. Det blir tilsvarende forskjøvet sånn at arealet for utstillinger og andre kunstarrangementer blir på noenlunde samme størrelse. På bildet under ser vi i retning fra  AKKS-gangen, tvers gjennom Lillian Dahles tidligere verksted og inn til Visningsrommet der taket monteres.