Om Arena USF

Arena USF er et prosjekt som skal gi Bergen en fremtidsrettet nasjonal og internasjonal konsertarena for de rytmiske musikkformene. Scene og sal blir spesialbygget for elektrisk forsterket musikk. Prosjektet er en oppgradering og videreutvikling av storscenen Røkeriet på kulturhuset USF og omfatter store deler av kulturhusets publikumsarealer. Våren 2013 åpner det som er Norges mest komplette festivalhus, med 5 scener under samme tak, med god infrastruktur, gode arbeidsforhold og plass til mer enn 2000 publikummere samtidig.

Formål
Gjennom kontinuerlige initiativ og utviklingsarbeid skal USF arbeide for at kunst og kultur blir skapt og formidlet. Formålet med byggeprosjektet Arena USF er å gi musikkmiljøet i Bergen profesjonelle arbeidsforhold, gi publikum bedre plass, sanitær- og garderobeforhold, og å gjøre USF til et senter for rytmisk musikk og en optimal festivalarena med god logistikk for avvikling av konserter på i alt 5 scener. I prosjektet ligger også det viktige prinsippet om at artister og arbeidstakere i det rytmiske musikkfeltet skal ha like gode rammeforhold som andre i musikkfeltet.
Les artikkelen «USF blir en kulturpolitisk milepæl» i Dagbladet, august 2011.

Om kulturhuset USF på Verftet i Bergen
Den gamle sardinfabrikken på Nordnes er forvandlet til et kulturhus med et enormt mangfold, som inkluderer både barn og voksne, amatører og profesjonelle. Siden åpningen i 1993 har scener og publikumslokaler vært i kontinuerlig bruk og vi anslår forsiktig et årlig besøk på ca 230 000. Her er det flere ulike scener for musikk, kunst, film og teater som brukes av scenekunstnere og publikum, men det unike ved USF er ikke bare alle scenene under samme tak. I tillegg kommer hele 80 atelierer for kunstnere, samt kontorer og andre lokaler for kulturaktører innen privat og offentlig virksomhet. Ingen andre steder i landet finner man et så variert og bredt kunstnermiljø og kunstnerisk opplevelsestilbud under samme tak. Rock og ballett, samtidsmusikk og shantykor, stumfilm og 3D animasjon, amatør og profesjonell – her er det mangfold syv dager i uken hele året.

I tillegg til scenedriften administrerer vi flere gjestekunstnerordninger (AiR) på oppdrag av Bergen kommune. Gjennom disse sender vi kunstnere til arbeidsopphold i Berlin, New York og Cape Town. USF tar selv imot 10-12 gjestekunstnere årlig fra hele verden gjennom ordningen AiR Bergen. I samarbeid med kommunen og kunsthøyskolen i Bergen driver vi en «designinkubator» for nyutdannede designere i ferd med å etablere seg med egen virskomhet. Internettportalen Air West Norway drives også av oss, den informerer om flere gjestekunstnerordninger på Vestlandet.
Det er Stiftelsen Kulturhuset USF som driver kunst- og kulturarenaen USF. Anlegget er tilsammen 12 000 m2 stort. Av dette har stiftelsen driftsansvar for ca 4000m2. Administrasjonen teller 4,8 årsverk. Stiftelsens styre har 7 medlemmer og 2 vara- medlemmer, og et representantskap som er sammensatt av brukere fra USF, politikere og det offentlige. Stiftelsen mottar støtte fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
Les mer om USF på kulturhusets egne nettsider www.usf.no.
USF på Facebook.
USF på Twitter.